Taryn Flack

Vietnam Balboa International Director

Phiên bản tiếng Việt bên dưới

We have a goal – for every student with the dream of studying in America to realize their dream, to be accepted to the college of their choice, successfully complete their studies in the US and then return to Vietnam – victorious and accomplished.

We are more than just a company – we are a company that cares. A company with the dream to uplift our community. To make our city and our world a better place for our children. A company that wants to make a difference. To this end, we want to help everyone – customers and non-customers alike – to achieve their study dreams.

With this in mind, we are very proud to announce the latest services we are bringing to the HCMC community.

  • Regular Workshops

Information regarding ACT, SAT, IELTS and TOEFL is widely available, and most teenagers wishing to study abroad are actively working towards improving their scores. That’s great, and absolutely necessary! But what else do you need to know? What other skills should you be acquiring? What else should you be doing to motivate your acceptance to the international university of your choice?

These are the kinds of topics we will be addressing in our workshops – preparing students on all levels for study abroad, not only academic.  Workshops will be held periodically throughout the year, and are open to all HCMC students planning on studying internationally, as well as their parents. Everyone is welcome! To be kept informed on workshop topics and dates, please do register online.

For September’s workshop, we will cover the following topics:

  1. College Admission Officers – What Do They Want?
  2. How To Prepare Holistically and Practically.
  • College Entry Essay Writing Courses

This is the most important piece of writing you will EVER do! Your essay is the first time your college administrator will ‘meet’ you.  Depending on your essay, he or she will decide whether you will be a fit for their college or not. You only get one chance.  If you don’t impress them with your essay, you won’t get into their college. It is that simple.

Understanding the importance of the college entry essays, and writing the best possible introductions – these are further areas where we want to assist our community. Therefor, we will be providing the entry essay writing course twice a year. The duration of the course will be six hours – one hour a week for six weeks, with time between each lesson to work on your essays.

Because we want you to write the best possible essays, we will only accept students with the ability to write to the expected standard. If you are not accepted on your first attempt, please don’t give up.  Try again six months or a year later, once your writing quality has improved to the desired standard.

To apply for this course, please complete the below link of application essay and submit it according to the instructions. We will announce the successful candidates at the workshop. Everyone is welcome to apply. Good luck!

  • Workshop and Writing Course Costs

As already stated, we are a company that wants to give back to the community – we want every child to achieve their dreams of international study and we want to help them to become successful adults. Because of this, we do not charge for our parent/student workshops or our college entry essay writing courses. These are open to everyone. Your future is important to us, and this is our service to you. It’s free, because we care.

We look forward to meeting you at the workshop, and to receiving your application essays for the writing course.  If you have any queries, please contact us.

Kind regards,

 

 

Chào mừng tất cả các bạn!

Chúng tôi có một mục tiêu – Giúp các em học sinh được nhận vào các trường Đại học Mỹ mà các em đã chọn, hoàn thành việc học tại Mỹ thành công và trở về Việt Nam với những thành tựu thắng lợi.

Chúng tôi không chỉ là một công ty mà là một công ty của sự quan tâm. Một công ty với ước mơ có thể nâng cao cộng đồng để làm cho thành phố và thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt hơn nữa cho trẻ em. Chúng tôi là một công ty muốn tạo nên sự khác biệt. Đi đến kết luận rằng, chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người – những khách hàng không giống nhau nhưng có thể đạt được giấc mơ học tập của họ.

Với ý nghĩ này, chúng tôi rất tự hào thông báo những dịch vụ mới nhất mà chúng tôi sẽ mang đến cho cộng đồng TP. HCM.

  • Tổ chức hội thảo thường xuyên

Thông tin về ACT, SAT, IELTS và TOEFL hiện đang phổ biến rộng rãi và hầu hết các bạn thanh thiếu niên có nhu cầu du học ở nước ngoài đang tích cực học tập để cải thiện điểm số của mình. Điều đó thật tuyệt vời và hoàn toàn cần thiết! Nhưng bạn cần biết thêm điều gì khác? Bạn nên có những kỹ năng nào khác? Bạn nên làm gì khác để tăng khả năng được nhận vào trường đại học quốc tế mơ ước?

Đây là những loại chủ đề sẽ được chia sẻ trong các buổi hội thảo của chúng tôi – chuẩn bị cho học sinh ở mọi cấp độ để đi du học chứ không chỉ thiên về học thuật. Các buổi hội thảo sẽ được tổ chức định kỳ trong suốt cả năm và mở cửa cho tất cả các học sinh và phụ huynh có kế hoạch đi du học. Tất cả mọi người đều được chào đón! Để được thông báo về các chủ đề và ngày tổ chức hội thảo, vui lòng đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn bên dưới.

Đối với hội thảo của tháng 9, chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề sau:

  1. Các trường Cao Đẳng, Đại học Mỹ momg muốn, tìm kiếm điều gì từ ứng cử viên khi tuyển sinh?
  2. Cách chuẩn bị cho kế hoạch du học Mỹ hiệu quả.
  • Khóa học kỹ năng viết bài luận đại học Mỹ

Đây là phần bài viết quan trọng nhất mà bạn sẽ từng làm vì bài luận này sẽ đại diện cho bạn như lần “gặp” đầu tiên với chuyên viên tuyển sinh của trường đại học bạn chọn. Tùy thuộc vào bài luận của bạn, họ sẽ quyết định xem bạn có phù hợp với trường đại học của họ hay không. Bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bạn không gây ấn tượng  với bài luận của mình, bạn sẽ không được chọn vào đại học của họ. Một điều rất đơn giản.

Hiểu được tầm quan trọng của các bài tiểu luận nhập học đại học và viết những lời giới thiệu tốt nhất có thể – đây là một lĩnh vực tiên phong mà chúng tôi muốn hỗ trợ cộng đồng của chúng ta. Do đó, chúng tôi sẽ cung cấp khóa học viết bài luận hai lần trong một năm. Thời lượng của khóa học sẽ là sáu giờ – mỗi tuần một giờ và thực hiện trong sáu tuần với thời gian giữa mỗi bài học để làm việc trên các bài tiểu luận.

Bởi vì chúng tôi muốn bạn viết bài luận tốt nhất có thể, trường sẽ chỉ chọn những học sinh có khả năng viết nhất định. Nếu bạn không được chọn trong lần thử đầu tiên thì đừng từ bỏ nhé! Hãy thử lại sáu tháng hoặc một năm sau đó, sau khi bạn đã được cải thiện kỹ năng viết theo như tiêu chuẩn mong muốn.

Để đăng ký khóa học này, vui lòng hoàn tất bài luận theo đường link đính kèm và nộp bài theo hướng dẫn. Chúng tôi sẽ công bố các ứng cử viên thành công tại hội thảo. Mọi người đều được hoan nghênh đăng ký. Chúc các bạn may mắn!

  • Chi phí cho buổi hội thảo và khóa học

Như đã nói trên, chúng tôi là một công ty muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng – chúng tôi muốn tất cả trẻ em đạt được ước mơ học tập quốc tế và muốn giúp các em trở thành những người lớn thành công. Bởi vì điều này nên chúng tôi không tính phí cho các buổi hội thảo cũng như các khóa học viết luận văn vào đại học. Chương trình dành cho tất cả mọi người. Tương lai của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và đây là dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn. Tất cả đều miễn phí, bởi vì chúng tôi quan tâm.

Aston rất mong được gặp bạn tại hội thảo và được đọc bài luận đăng ký của bạn về khóa học viết. Nếu có câu bất kì câu hỏi về chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Link đăng ký dành cho Phụ huynh

Link đăng ký và làm bài Test Essay Writing dành cho Học sinh