Global gold getting Học bổng toàn phần du học Mỹ trị giá 21.000 USD

School Balboa, tọa lạc tại Escondido – California, trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Hoa Kỳ AEG, nơi nuôi dưỡng, phát triển tài năng và mang đến cơ hội giúp các em học sinh sáng tạo tài năng của mình. Đại học Mỹ.

Dành riêng cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 10.

Hồ sơ hồ sơ cá nhân thời gian:  từ này đến 15/9/2018

Thời gian dự kiến  thời gian : 15/1/2019.

Cơ hội học bổng:  5 suất Học bổng toàn phần

 

Event condition =

  • Năng lực tiếng Anh: TOEFL or IELTS tối thiểu ( or the last response response )
Khối TOEFL IELTS
Tiếng Anh 8, 9 85 6,5
Tiếng Anh 10 90 6,5
  • Average near 3 max (GPA) from 3.7 (equivalent 9,0) is up.
  • Join the external activities.
  • Cộng đồng hoạt động hoặc giải thưởng có thể biểu diễn đa dạng, sáng tạo, mới đổi hoặc tập san học tập.
  • The current performance in your field in Vietnam (xếp hạng, major of the major, block / field’s school class, or other programs)
  • 2 message from 2 teacher teacher training (a GV English and a GV teaching other subjects).

Redgrile quy trình:

  • Academic enough condition, fill form here .
  • Profile profile at Aston Vietnam: from this to 20/9/2018.
  • Profile complete, a comment and the problem from School Balboa: 15/10/2018.

Details information, please contact:

Cô Hà Ny: 0909747932 hoặc thầy Minh: 0933628885